Skip to Main Content
Ik zoek naar

Infectie van chirurgische wonden voorkomen

1 op de 20 patiënten die een ingreep ondergaan, krijgt een postoperatieve wondinfectie (SSI), dus het is van cruciaal belang dat chirurgische wonden na de ingreep worden beschermd.

Professionele zorgverleners vervoeren een patiënt op een rijdend bed

SSI's en andere huidcomplicaties kunnen het normale genezingsproces dwarsbomen – wat tot een verlengde ziekenhuisopname kan leiden en misschien zelfs een extra ingreep noodzakelijk maakt – nog afgezien van de pijn en het ongemak voor de patiënt.

Verbandgerelateerde risicofactoren voor SSI

Chirurgische wonden zijn, net als andere wonden, een ideale voedingsbodem voor pathogenen. Zodra de patiënt de operatiekamer heeft verlaten, kunnen een aantal factoren gerelateerd aan het gebruik van wondverbanden het risico op een wondinfectie vergroten.

Verbandwissels gaan gepaard met een infectierisico: hoe vaker het verband wordt verwisseld, hoe meer de wond aan besmetting wordt blootgesteld.

Slecht exsudaatmanagement is eveneens een risicofactor. Wondexsudaat kan materiaal bevatten dat afkomstig is van micro-organismen die besmetting kunnen veroorzaken. Als hier niet doeltreffend mee wordt omgegaan, verhoogt dit het risico op vochtgerelateerd letsel (d.w.z. maceratie) en bacteriële besmetting van de wond, vooral als er sprake is van lekkage buiten het verband.

Ook huidletsel rond de wond kan gepaard gaan met infecties. Zo kunnen de pleisters die gebruikt worden om traditionele verbanden op zijn plaats te houden tot de vorming van wondblaren leiden. Wanneer zo'n blaar barst, is er een verhoogd risico op infectie.

Gerelateerde Mölnlycke-producten

'Referenties '

Delen op social media

Neem contact op
Selecteer markt

Selecteer uw markt

Mölnlycke Sluiten

Bevestiging professionele zorgverleners

De informatie op de pagina die u wilt bezoeken, is uitsluitend bestemd voor professionele zorgverleners. Door op het onderstaande vakje te klikken, bevestigt u dat u een professionele zorgverlener bent.