Skip to Main Content
Ik ben op zoek naar
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Doelstellingen

Onderzoeken of verschillende verbandtypen in verband werden gebracht met de pijn- en stresservaringen van patiënten met chronische wonden.

Methodes

 • Dit verkennende onderzoek werd uitgevoerd om eventuele verschillen vast te stellen in de gemelde pijn- en stressniveaus in samenhang met het gebruik van atraumatische dan wel conventionele verbanden bij de behandeling van patiënten met chronische wonden.
 • De volgende psychologische maatstaven werden toegepast:
  • de Perceived Stress Scale (PSS)
  • de State Trait Anxiety Inventory (STAI)
  • een numerieke stressbeoordelingsschaal
 • Bij een verbandwissel werden de PSS- en STAI-vragenlijsten hardop voorgelezen aan de patiënten en de mondelinge reacties werden genoteerd door een lid van het onderzoeksteam.

Resultaten

 • Van de 49 patiënten met chronische wonden was 53% man (n=26) en 47% vrouw (n=23). Ze varieerden in leeftijd van 38 tot 95 jaar, en de gemiddelde leeftijd bedroeg 69,1±14,1.
 • Er was sprake van wondtypen met een verschillende etiologie en de wonden werden behandeld met hetzij atraumatische verbanden, zoals Mepilex, hetzij conventionele verbanden zoals Biatain®* of Aquacel®* Ag (tabel 1).

*Aquacel is een geregistreerd handelsmerk van ConvaTec Inc. Biatain is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S.

hidden1hidden2

Tabel 1. Wondetiologie

Wondtype Atraumatisch n(%)  Conventioneel n(%)
Ulcus cruris venosum 3 (30%) 5 (13%)
Overige beenulcera 2 (20%) 5 (13%)
Diabetisch voetulcus 1 (10%) 15 (38%)
Overige voetulcera 4 (40%) 8 (21%)
Overige chronische wonden - 6 (15%)
Totaal 10 39
hidden1hidden2

Tabel 2. Gemiddelde psychologische en fysiologische pijn- en stressscores voor patiënten die atraumatische resp. conventionele verbanden kregen

Pijn-/stressmetingen Atraumatisch  Conventioneel
STAI 38,40 ± 15,62 33,1 ± 11,16
PSS 24,60 ± 10,08 22,72 ± 9,17
Pijncijfer 1,43 ± 0,98* 3,66 ± 3,13*
Stresscijfer 2,00 ± 0,58* 3,63 ± 2,66*
Hartslag 69,11 ± 7,53 75,62 ± 14,05
Ademhalingsfrequentie 16,86 ± 8,17 16,09 ± 1,95
Systolische bloeddruk (BD) 125,70 ±  12,23 137,82 ± 17,03
Diastolische bloeddruk (BD) 64,22 ± 11,56 69,13 ± 12,91
Galvanische huidreactie (GSR) 19,76 ± 5,42* 33,15 ± 16,32
Speekselcortisol 0,13 ± 0,03 0,17 ± 0,09

*Verschil tussen groepen statistisch significant bij p < 0,05

STAI = State Trait Anxiety Inventory; PSS = Perceived Stress Scale

hidden1hidden2
staafgrafiek - vergelijking van Mepilex met ander verband
Fig. 1. Zelfgerapporteerde stress- en pijncijfers van patiënten die atraumatische dan wel conventionele verbanden kregen als deel van hun wondbehandeling.
 • Naast de verhoogde fysiologische indicatoren van stress onder patiënten die conventionele verbanden kregen, bleek de zelfgerapporteerde ernst van acute pijn en stress bij verbandwissels ook hoger te liggen in de groep met conventionele verbanden (figuur 1).

 • De stressscores van de patiënten op de PSS en STAI waren in beiden verbandgroepen relatief vergelijkbaar. De gemiddelde PSS-scores bedroegen 24,60±10,08 voor patiënten die atraumatische verbanden kregen en 22,72±9,17 voor patiënten met conventionele verbanden, waarbij 56 de maximale PSS-score is.

 • Patiënten met atraumatische verbanden scoorden gemiddeld 34,90±11,41 voor onderliggende angst en 38,40±15,62 voor acute angst bij verbandwissels, terwijl de groep met conventionele verbanden gemiddeld 33,21±11,20 scoorde voor angst en 33,31±11,16 voor acute angst bij verbandwissels op de STAI, bij een maximumscore van 80.

 • De gemiddelde onderliggende stressniveaus van de patiënten bedroegen 24,60 ± 10,08 (groep atraumatische verbanden) en 22,72 ± 9,17 (groep conventionele verbanden) op de PSS en 34,90 (groep atraumatische verbanden) en 33,21 (groep conventionele verbanden) op de STAI.

 • Dit zou erop kunnen duiden dat, hoewel de acute episodes van pijn en stress veel lager waren bij patiënten die atraumatische verbanden kregen, de factoren geassocieerd met de algemene ervaring van het leven met een chronische wond kunnen bijdragen aan onderliggende en doorlopende gevoelens van stress en angst.
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Gerelateerde Mölnlycke-producten

Neem contact op