Skip to Main Content
Ik ben op zoek naar
hidden1hidden2

Programma op het gebied van een gezond en veilig milieu

Bij Mölnlycke zetten we ons in om op een duurzame manier zaken te doen. We rusten echter niet op onze lauweren, maar streven voortdurend naar verdere verbetering. Dit streven leidde tot een nieuw programma voor een veilig en gezond milieu ontwikkeld met hogere doelstellingen voor de komende jaren.

Goede arbeidsverhoudingen bevorderen

Respect van de arbeidsrechten is een kernbeginsel van onze gedragscode en onze leverancierscode. Dit omvat het recht van onze werknemers op vereniging op het werk en op collectieve onderhandelingen. Verder hebben we een zerotolerancebeleid ten aanzien van slavernij en alle vormen van dwangarbeid of verplichte arbeid, en wijzen we onze leveranciers continu op onze leverancierscode, om te waarborgen dat dergelijke praktijken niet bij hen voorkomen.

Corruptiebestrijding

Als grote, wereldwijd actieve onderneming zien we er nauwlettend op toe dat zich geen corruptie voordoet in verband met onze bedrijven of leveranciers. We beschikken over een wereldwijde hotline waar werknemers te allen tijde elk incident met betrekking tot corruptie kunnen melden. We onderzoeken alle gemelde incidenten en nemen zo nodig gepaste disciplinaire maatregelen volgens vastgestelde procedures en follow-upmaatregelen.

Bescherming van mensenrechten

Alle werknemers van Mölnlycke hebben recht op dezelfde eerbiediging van hun mensen- en arbeidsrechten, waar ook ter wereld. We doen geen zaken met leveranciers die de rechten van hun werknemers niet respecteren.

We vragen onze leveranciers om onze leverancierscode te ondertekenen en zo nodig mensenrechtencontroles te laten uitvoeren. We onderwerpen meer dan de helft van onze primaire leveranciers aan een formele evaluatie. Een mensenrechtenbeoordeling uit hoofde van onze gedragscode is daar een onderdeel van.

hidden1hidden2

Betrokkenheid bij het openbare beleid

We spelen een actieve rol in het bevorderen van goede praktijken in de medische toeleverings- en zorgindustrie door betrokkenheid te tonen bij het overheidsbeleid. We nemen standpunten in ten aanzien van het overheidsbeleid en nemen deel aan verantwoord lobbyen. Dit doen wij voornamelijk door ons lidmaatschap van Eucomed, dat de belangen van de medische industrie in de EU behartigt, maar ook als lid van de volgende beroepsverenigingen: AdvaMed in de VS, Medical Technology Association of Australia (MTAA), het Canadese Medical Technology Companies (MEDEC) en het Zweedse Medtech.

Naleving van wet- en regelgeving

We doen er alles aan om te voldoen aan alle desbetreffende wet- en regelgeving in elk land waar wij actief zijn. We hebben medewerkers in dienst die controleren of we aan alle vereiste regels voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van werkgeverschap en milieueffecten, en aan de wetgeving ter bestrijding van omkoping en corruptie.

Onze medewerkers en externe partners worden aangemoedigd om advies in te winnen en/of om incidenten te melden. Voor kwesties met betrekking tot illegaal of onethisch gedrag kan men terecht bij onze meldlijn, die in verbinding staat met een team bestaande uit de Chief Compliance Officer, de EVP Human Resources en de bedrijfsjurist. Dit team bepaalt welke afdeling aangewezen is om elk incident te onderzoeken en te verhelpen.

Bannen van kinderarbeid

Als internationaal bedrijf erkennen wij onze verantwoordelijkheid en die van onze leveranciers om overal waar we actief zijn bij te dragen tot het bannen van kinderarbeid. We zien voortdurend toe op onze leveranciers en wanneer er enig risico op kinderarbeid bestaat, nemen we onmiddellijk actie om deze te voorkomen.

Neem contact op
Mölnlycke Sluiten

Producteigenschappen

Wilt u de producteigenschappen verder ontdekken?