Skip to Main Content
Ik ben op zoek naar
hidden1hidden2
Beoordeling duurzame productportfolio

Onze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de volledige levenscyclus, van inkoop, transport en productie tot het gebruik door de klant en het einde van de levensduur. Wij beoordelen de duurzaamheidsprestaties van alle producten en bouwen duurzaamheidsdenken in ons innovatieproces in door middel van duurzame ontwerpen en eco-design tools.

De beoordeling is gebaseerd op de ISO-normen 14040/44, de internationaal gevestigde en erkende kaders die de eisen specificeren en richtlijnen geven voor de levenscyclusbeoordeling. In 2022 voerden wij volledige levenscyclusanalyses uit voor producten zoals de Biogel® latex handschoenen, Biogel PI handschoenen en Mayo overzettafelsloop, goed voor 9,5% van het assortiment in termen van omzet.

Ook in 2022 voerden we een pilootproject uit met een holistische aanpak, waarbij we een volledige analyse uitvoerden van alle risico's en opportuniteiten inzake duurzaamheid en productveiligheid voor geselecteerde productportfolio's in onze divisie OK-oplossingen. De informatie uit dit project wordt gebruikt ter ondersteuning van de productportefeuilleplanning door onze marketing- en innovatieteams.

hidden1hidden2

Innoveren met hernieuwbare grondstoffen en componenten

De afgelopen jaren hebben we productinnovaties gelanceerd die gericht zijn op ISCC-gecertificeerde biogebaseerde materialen en andere hernieuwbare materialen of componenten. Voorbeelden hiervan zijn het Mölnlycke assortiment van afdeklakens, ProcedurePak® oplossingen en natuurlijk latex handschoenen.

Zo hebben we een aantal ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) gecertificeerde universele afdeksets ontwikkeld die gebruikmaken van hernieuwbare, biogebaseerde grondstoffen. Een van de drie lagen waaruit de afdeklakens bestaan, is gemaakt van ISCC-gecertificeerd plastic op basis van dennenolie, een bijproduct uit de bosbouw. Het resultaat is dat deze afdeklakens volgens een extern beoordeelde levenscyclusanalyse1 gemiddeld 20% minder broeikasgasemissies veroorzaken dan traditionele producten.

Niet alleen draagt ProcedurePak® duidelijk bij tot een vermindering van het risico op contaminatie2, omdat er minder verpakkingen moeten worden uitgepakt, maar het draagt ook bij tot meer efficiëntie in ziekenhuizen omdat de voorbereidingstijd in de operatiekamer tot 40%3 korter wordt en er zo personeel vrijkomt voor andere taken. Het kan ook afval verminderen en ziekenhuizen helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen4 en de inkoopteams efficiënter maken: tot 54% minder tijd wordt besteed aan facturatie3.

We hebben het duurzaamheidsprofiel van onze trays verder verbeterd door een aantal componenten op de markt te brengen, zoals PVC-vrije diathermiepennen, PVC-vrije L-haak elektrode en de uit FSC-gecertificeerde zuivere pulp vervaardigde organiser voor chirurgische instrumenten.

Lees meer over onze ISCC-gecertificeerde BARRIER® universeellakens

Lees meer over onze ProcedurePak oplossingen

Lees meer over de Mölnlycke monopolaire L-haak elektrode

 

1. Life Cycle Analysis. 2020 12 30, Ramboll, Comparative LCA on fossil- and bio-based raw materials for production
2. Aseptic technique and packaging: A study of potential contamination pathways during the use of sterile packaging in an operating room context, 2016
3. Greiling. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operation room efficiency, 2010
4. Assessing the carbon and waste benefits of moving to Procedure Packs at Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals, NHS Trust, 2011

hidden1hidden2

Klanten begeleiden bij het nemen van duurzame beslissingen

Om klanten te begeleiden bij hun omschakeling naar duurzamere oplossingen, hebben we nu een digitale CO2-calculator ontwikkeld die op eenvoudige wijze de milieuvoordelen berekent van de keuze voor een ISCC-afdeklaken in plaats van een traditioneel product1. Met de calculator kunnen klanten eenvoudig de impact bekijken van het vervangen van hun bestaande producten door duurzame ISCC-gecertificeerde afdeklakens, gebaseerd op hun jaarlijkse verbruik. Het resultaat wordt gerapporteerd als een percentage vermindering van de CO2eq. uitstoot en als de werkelijke vermindering in kg CO2eq.

 

1. Life Cycle Analysis. 2020 12 30, Ramboll, Comparative LCA on fossil- and bio-based raw materials for production

hidden1hidden2
Vinger die het karton aanraakt

Verpakkingen

Verpakkingen spelen een belangrijke rol doordat ze de levensduur van de oplossingen van Mölnlycke verlengen en hen beschermen tegen externe factoren zoals schade tijdens transport en overslag of aantasting door contaminatie. Dit vermindert de behoefte aan extra grondstoffen en hulpbronnen in producten en helpt het afval voor klanten te minimaliseren.

Verpakkingen brengen echter ook uitdagingen met zich mee. Ze gebruiken waardevolle hulpbronnen bij de productie en genereren afval wanneer ze niet worden gerecycled - een steeds groter aandachtspunt van overheden en regelgevende instanties over de hele wereld.

Als deel van ons streven naar een efficiënt gebruik van hulpbronnen hebben wij als doelstelling gesteld dat tegen 2030 meer dan 95% van de verpakkingen recyclebaar moet zijn en meer dan 80% van alle verpakkingen moet bestaan uit na consumptie gerecycled materiaal (PCR) en/of hernieuwbaar materiaal. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op het totale verpakkingsgewicht en het assortiment van 20221. Op dit ogenblik is 91% van het verpakkingsmateriaal recyclebaar en bevat 72% gerecycled materiaal.

Het merendeel van onze primaire verpakkingen bestaat uit gemengde kunststof of composietmaterialen. Dit brengt uitdagingen op het gebied van recyclebaarheid met zich mee, rekening houdend met de momenteel beschikbare technologiën voor de verwerking aan het einde van de levensduur. We ontwikkelen oplossingen voor deze problemen. In het productassortiment van Antiseptica zijn alle flessen en ampullen gemaakt van 100% recyclebaar monomateriaal plastic. We blijven samenwerken met leveranciers, recyclers en andere partners om de recyclebaarheid van primaire kunststofverpakkingen in andere bedrijfssectoren te vergroten en hun gewicht en gerecyclede inhoud te optimaliseren.

 

1. Het toepassingsgebied omvat hoofdzakelijk door Mölnlycke geproduceerde producten; de meeste op contractbasis vervaardigde en gedistribueerde producten vallen buiten het oorspronkelijke toepassingsgebied. Het toepassingsgebied wordt in 2023 uitgebreid.

Neem contact op