Skip to Main Content
Ik ben op zoek naar
hidden1hidden2
Ons standpunt over:
hidden1hidden2
Vrouwenhand typt op laptop
Bezorgdheden uiten

Mölnlycke ethisch meldpunt

Via het ethisch meldpunt kunnen interne en externe belanghebbenden bezorgdheden en grieven of andere vermoedens van schending van wetten, beleid en procedures of ongepast gedrag melden. Onderwerpen van meldingen kunnen zaken zijn als, maar niet beperkt tot, fraude, corruptie, problemen met de werkomgeving en discriminatie.

Naar het Ethisch meldpunt

hidden1hidden2
Doorlichting van distributeurs

Training ter ondersteuning van ethische groei in India

Mölnlycke voert een screening en doorlichting uit voordat we zakelijke relaties aangaan met distributeurs. We bieden distributeurs ook opleidingen aan om hen inzicht te geven in de ethische normen die van hen worden verwacht. Omdat we ons distributienetwerk in dit deel van de wereld uitbreiden, zijn we gestart met trainingen voor de verkoopteams over nalevingsregels, ethische besluitvorming, omgang met professionals in de gezondheidszorg en interacties met distributeurs.

Vervolgens werden ook belangrijke Indiase distributeurs uitgenodigd voor specifieke sessies om te zorgen voor wederzijds begrip van de risico's die verbonden zijn aan de sector van de medische technologie. De sessies hadden betrekking op onderwerpen als ethische besluitvorming, het risico op corruptie en omkoping, contacten met overheidsfunctionarissen en het algemene doorlichtingsproces van Mölnlycke. Het was een gelegenheid om distributeurs uit te leggen wat ze kunnen verwachten van ons nieuwe doorlichtingdproces en eventuele vragen te bespreken.

hidden1hidden2
Neem contact op