Doorligwonden

Een therapeutische aanpak bij de preventie en behandeling van doorligwonden

Doorligwonden zijn pijnlijke wonden die de levenskwaliteit van een patiënt ernstig kunnen aantasten en die tot pijn, ongemak en een hogere kans op overlijden leiden. 

De kost van de behandeling van doorligwonden - het meest voorkomende type van prijzige en vermijdbare neveneffecten van zorg - wordt geschat op €7422 per voorval.  

De therapeutische aanpak van Mölnlycke Health Care bij doorligwonden omvat talrijke 'best practices' en bewijzen op basis van kennis.

Download hier het protocol voor doorligwonden

Over doorligwonden

Een doorligwond kan gedefinieerd worden als een 'gelokaliseerd letsel aan de huid en/of onderliggend weefsel, meestal over benig uitsteeksel, als gevolg van druk of druk in combinatie met schuifkracht. Een aantal bijdragende of verstorende factoren wordt eveneens geassocieerd met doorligwonden; het belang van deze factoren is nog niet duidelijk1.'

Prevalentie en incidentie worden veel vermeld in de literatuur en variëren op basis van het zorgspecialisme; het wordt bijvoorbeeld vaker gemeld bij specifieke specialismen, zoals kritische zorg of zorg van ouderen, waarbij dit probleem zich het meest voordoet bij het heiligbeen en de hiel.

Naast pijn en ongemak voor de patiënt vormen doorligwonden ook een grote belasting voor gezondheidssystemen over de hele wereld, omdat er meer verzorgingstijd, ziekenhuisopnamen, verbruiksartikelen en medicijnen nodig zijn.

We hebben goed gekeken naar de uitdagingen waar zorgverleners momenteel mee te maken hebben. Nadien werd een uitgebreide therapeutische aanpak ontwikkeld voor de preventie van doorligwonden. Dat gaat van luisteren naar zorgverleners en het opzetten van discussies en opleidingsmogelijkheden tot het uitvoeren van onderzoek en de ontwikkeling van geavanceerde producten. Mepilex® Border is een van de producten dat tegenwoordig overal wordt gebruikt om doorligwonden te behandelen en te voorkomen.

Referenties

  1. Walsh, N. et al. Pressure Ulcer Prevention of Stage 2 and Deep Tissue Injury in Critical Care: A Pilot Study. Poster presentation at the WOCN Congress, 2011.
  2. Padula, W. et al. Improving the Quality of Pressure Ulcer Care With Prevention, A Cost-Effectiveness Analysis. Medical Care 2011; 49(4).
Share this