Kennis

Uitdagingen bij wonden met viskeus wondvocht

Exsudaatbeheer is een belangrijk onderdeel van wondzorg. Wondvocht is een normaal onderdeel van het genezingsproces, maar een goed evenwicht verkrijgen en toch een vochtig wondmilieu bevorderen is een uitdaging. Hoewel exsudaat met een hoge...

93% van de patiënten verkiezen een Safetac-verband

 Het doel van deze studie was een vergelijking maken tussen verbanden met een Safetac® adhesielaag en traditionele adhesielagen.  3034 patiënten uit 20 landen met acute of chronische wonden werden behandeld met verbanden...

Time-out procedure als optimale ondersteuning van het zorgproces

De time-out procedure maakt deel uit van de veiligheidsnormen, TOP (toezicht operatief proces) zoals opgenomen door de Inspectie voor de gezondheidszorg in Nederland. Deze veiligheidsnorm heeft betrekking op een electieve (geplande) operatie op de...

Gebruiksaanwijzing Mepilex XT

Reinig de wond in overeenstemming met de locale richtlijnen . Mepilex XT dient de droge omliggende huid met minstens 2cm te overlappen. Gebruik Tubifast indien extra fixatie nodig is....

categorieën